Historie

01-2 Deze voert ons terug naar halverwege de jaren zestig. Op initiatief van de toenmalige kapelaan Wiertz werd een meisjeskoor, de Nachtegaaltjes, opgericht. Hieruit zou later, in 1970, het jongerenkoor voortkomen.

Kapelaan Wiertz droeg in dat jaar de leiding over aan Jos Schlangen en omdat er zich ook steeds meer jongens bij het koor voegde kreeg het de naam Jongerenkoor Born, oftewel JOKOBO.

Van begin af aan onderscheidde het jongerenkoor zich duidelijk van andere koren, doordat zij werd begeleid door een uitgebreid orkest, wat het koor een typisch geluid gaf. Onder leiding van Jos Schlangen breidde het koor haar faam uit tot ver buiten de grenzen van de gemeente Born en werd zelfs in 1973 de eerste LP uitgebracht.

03-2Halverwege 1973 vond er weer een dirigentenwisseling plaats en Hub Bucks nam de leiding van het koor over. Ook met hem werd in oktober 1978 een LP opgenomen met als titel “Omkeer in mij”.

Begin 80 vond men in de persoon van Jac Cobben een nieuwe dirigent. Het koor groeide onder zijn leiding uit tot een zeer muzikale groep jongeren, die de meest uiteenlopende soorten muziek wisten te brengen. Typerend voor die tijd waren ongetwijfeld ook de optredens tijdens de jaarlijkse carnavalszitting in Born.

Tijdens deze periode werd ook de naam gewijzigd. Omdat de gemiddelde leeftijd steeg was de benaming “jongerenkoor” niet meer van toepassing. De nieuwe naam werd “Feeling Young”, een koor voor alle leeftijden.

04-2In 1989 volgde Wil Bolenius als nieuwe dirigent. Met een eigentijds repertoire verzorgde het koor tal van optredens binnen en buiten de kerk. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan werd in eigen beheer een muziekcassette opgenomen.

In 1998 werd de dirigeerstok overgedragen aan Ilona Schouten. Onder haar leiding vierde het koor in 2000 haar 30-jarig bestaansfeest met o.a. een jubileummis met overwegend Nederlandse liedjes en daarnaast een spetterend jubileumconcert.

De periode hierna volgden een aantal dirigenten zich op, te weten Michel Zelissen, Rian Pasmans en Hanneke Scheffers. Zij allen hebben op geheel eigen wijze leiding gehad over het koor en hun bijdrage geleverd.

05-2Vanaf begin 2008 staat het koor onder leiding van de huidige dirigent Steven van Kempen. Met Steven werd een jonge, gedreven en enthousiaste dirigent binnengehaald, die behalve een goede en haalbare prestatie, ook de sfeer en de gezelligheid in het koor belangrijk bleek te vinden.

Zoals ieder koor heeft ook Feeling Young zijn ups en downs gekend. Tal van leden zijn in de loop van jaren gekomen en weer gegaan en soms ook weer teruggekomen.

Feeling Young, niet meer weg te denken uit de Bornse gemeenschap. Ondertussen al 53 jaar een zangvereniging voor iedereen. Een vereniging, die met haar enthousiaste leden één doel nastreeft: namelijk in een gezellige sfeer samen bezig zijn met zang en muziek!